English Version‎ > ‎TSSCR News‎ > ‎

List of name of 5th TSSCR council & board of supervisors

最後更新日期: 2013年8月20日 Tue 15:35
List of name of 5th TSSCR council & board of supervisors

List of name of 5th TSSCR council 

Term of office: 2013.12.30-2015.12.19

Director-General: Chung-Liang Chien

Executive Director: Shiaw-Min Hwang, Ing- Ming Chiu, Kuang-Sheng Lee, Chia-Ning Shen

Director: Thai-Yen Ling, Shih-Chieh Hung, Hung-Chih Kuo, Yen-Hua Huang, Ching-Ho Hsieh, Hsin-Fu Chen, Tzi-Bi Shih, Chii-Ruey Tzeng, Shan-hui Hsu, Wannh-sin Chen

List of name of 5th TSSCR board of supervisors

Term of office: 2013.12.30-2015.12.19

Executive Supervisor: Hong-Nerng Ho

Supervisors: Yao-Chang Chen, Teng-Kuei Cheng, John Yu, Nan-Chi Chang

Secretary General: Shau-Ping Lin

Comments